The Artima Developer Community
Sponsored Link

Web Buzz Forum
Zoznam spolupracovníkov ŠTB na internete

0 replies on 1 page.

Welcome Guest
  Sign In

Go back to the topic listing  Back to Topic List Click to reply to this topic  Reply to this Topic Click to search messages in this forum  Search Forum Click for a threaded view of the topic  Threaded View   
Previous Topic   Next Topic
Flat View: This topic has 0 replies on 1 page
Daniel Duris

Posts: 326
Nickname: dusoft
Registered: Sep, 2004

Daniel Duris is a developer of Absolut Engine and manages BratislavaHotels.com website.
Zoznam spolupracovníkov ŠTB na internete Posted: Nov 17, 2004 9:48 AM
Reply to this message Reply

This post originated from an RSS feed registered with Web Buzz by Daniel Duris.
Original Post: Zoznam spolupracovníkov ŠTB na internete
Feed Title: Ambience - kolaboratívny blog - web?tandardy a politika
Feed URL: http://www.ambience.sk/rssfeed.php
Feed Description: Kolaborativny blog o webstandardoch, politike a diani okolo nas
Latest Web Buzz Posts
Latest Web Buzz Posts by Daniel Duris
Latest Posts From Ambience - kolaboratívny blog - web?tandardy a politika

Advertisement
Oficiálne hľadanie v zoznamoch spolupracovníkov ŠTB bolo zatiaľ okrem známych Cibulkových zoznamov nemožné. Ústav pamäti národa (ÚPN) vedený Jánom Langošom začal postupne zverejňovať mená spolupracovníkov ŠTB na stránkach ÚPN. Zverejnéné zatiaľ nájdete zväzky ŠTB z Košíc a Východoslovenského kraja. Poznámka k stránkam: Veľmi čistý a moderný design, dobrá navigácia, použiteľné stránky. Autori zjavne nielen vedia o webových štandardoch, ale ich aj používajú. Stránky registra spolupracovníkov ŠTB sú kódované v XHTML 1.0 Strict (používajú kódovanie UTF-8 a dokonca sú servírované ako application/xhtml+xml). Potlesk! Vždy som vedel, že Ján Lángoš je pokrokový... Internet Explorer samozrejme trpí na Flash of Unstyled Content, ktorý sa dá veľmi ľahko odstrániť použitím prázdneho sktiptovacieho tagu s medzerou (<script type="text/javascript"> </script>). Čo je len menšia chybička krásy pre používateľov tohto zastaralého prehliadača. Dobre sú použité CSS štýly, dokonca nájdeme špeciálny štýl pre tlač (!). Celková podoba webu je výborná. Stránky sú jednoduché, prístupné, použiteľné a dokonca sémanticky správne. O zväzkoch píše aj Tomáš Bella.

Read: Zoznam spolupracovníkov ŠTB na internete

Topic: Firefox NYT ad campaign covered in local paper (and I&#8217;m in there too) Previous Topic   Next Topic Topic: Happy Halloween


Sponsored LinksGoogle
  Web Artima.com   

Copyright © 1996-2018 Artima, Inc. All Rights Reserved. - Privacy Policy - Terms of Use